ล้างมือทุกครั้งป้องกันโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

ล้างมือทุกครั้งป้องกันโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงการติดซื้อปอดอักเสบอู่ฮั่นได้ โดย

 1. ล้างมือทุกครั้งหลังจากการไอหรือจาม
 2. ล้างมือทุกครั้งที่มาถึงที่ทำงาน
 3. ล้างมือทุกครั้งเมื่อกลับจากที่ทำงาน
 4. ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
 5. ล้างมือก่อนเตรียมอาหารหรือปรุงอาหาร
 6. ล้างมือก่อนจับต้องใบหน้า
 7. ล้างมือทุกครั้งเมื่อออกจากห้องน้ำ
 8. ล้างมือทุกครั้งเมื่อจะจับต้องหรืออุ้มเด็ก
 9. ล้างมือทุกครั้งเมื่อจับกับสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง
 10. ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
 11. ล้างมือทุกครั้งเมื่อคิดว่ามือสกปรก
 12. ถ้าไม่สามารถล้างมือด้วยสบู่ได้ ให้ใช้แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด

เมื่อวลาไอหรือจามหากไม่มีกระดาษทิชชู ควรใช้ต้นแขนหรือเสื้อผ้ปิดปากและจมูก ไม่ควรใช้มือในการปิดปากและจมูก เพราะมืออาจจะไม่สะอาดจากการจับต้องสิ่งของอย่างอื่นมาก่อนหน้านั้น เช่น จับราวในรถไฟฟ้าหรือบันได

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ