วัคซีนโควิด-19ป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิต

วัคซีนโควิด-19ป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิต

ฝนของไวรัสโคโรนา 2019 กำลังตกเป็นหย่อม ๆ อยู่ทั่วไปในขณะนี้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เปรียบได้กับการกางร่ม ซึ่งอาจโดนละอองฝนบ้างแต่ไม่ถึงกับเปียกโชก

ฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีด ฉีดเร็วดีกว่าฉีดช้า อย่ามัวรีรอ

ประชาชนทุกคนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโอกาสแรกที่ทำได้

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล