ป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  1. ส่งเสริมให้ทารก ดื่มนมแม่นานอย่างน้อย 6 เดือน
  2. ไม่สอนให้เด็กกินจุบจิบ
  3. ไม่ซื้อขนม นม และอาหารสะสมไว้ในบ้าน
  4. ฝึกให้กินอาหาร รสธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด
  5. หลีกเสี่ยงการกิน อาหารนอกบ้าน หรืออาหารจานด่วน
  6. สอนเด็กให้มีวินัยในการกิน กินอาหารเป็นเวลา เคี้ยวอาหารให้ละเอียด และกินแค่พออิ่ม
  7. สอนเด็กบริโภคผัก และผลไม้ให้เป็นนิสัย แทนขนม และเครื่องดื่มรสหวาน
  8. ลดกิจกรรมที่อยู่นิ่ง ๆ เช่น การดูโทรทัศน์ หรือเล่นสมาร์ทโฟน
  9. ให้ลูกดื่มนมแต่พอดี
  10. สร้างนิสัยการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เช่น การทำงานบ้าน รวมกับครอบครัว เดิน ขี่จักรยาน เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561

ที่มา : อ.พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

Pin It on Pinterest