อาการบ่งบอกของ”โรคท่อน้ำตาอุดตัน”

อาการบ่งบอกของ”โรคท่อน้ำตาอุดตัน”
  1. น้ำตาไหลตลอดเวลา
  2. เคืองตา
  3. มีการอักเสบติดเชื้อที่ถุงน้ำตาบริเวณหัวตา
  4. มีขี้ตาเหนียวหรือเป็นหนอง
  5. หากมีการอักเสบที่ไม่ได้รับการรักษาการติดเชื้ออาจลุกลามเข้าสู่เบ้าตาและลูกตาได้

หากมีอาการต้องสงสัยว่ามีภาวะท่อน้ำตาอุดตัน ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร