คนอ้วนกับ”โรคร่วม”ที่ควรใส่ใจ

คนอ้วนกับ”โรคร่วม”ที่ควรใส่ใจ

โรคร่วม หมายถึง โรคประจำตัวของผู้มีน้ำหนักเกิน หรืออยู่ในกาวะอ้วน จัดเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้กิดกาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ และเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึง ในการเลือกวิธีการรักษาโรคอ้วนให้เหมาะสม

 1. โรคความดันโลหิตสูง
 2. โรคไขมันในเลือดสูง
 3. โรคหยุดหายใจขณะหลับ
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคกรดไหลย้อน
 6. ถุงน้ำรังไข่หลายใบ
 7. โรคไขมันพอกตับชนิดที่
 8. ไม่ได้เกิดจากการดื่มสุรา
 9. โรคเบาหวาน
 10. โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี
 11. โรคข้อเสื่อม
 12. โรคตับอักเสบชนิดที่ ไม่ได้เกิดจากการดื่มสุรา
 13. โรคหัวใจวาย
 14. โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว
 15. โรคเกาต์
 16. โรคหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง

ผู้มีปัญหาน้ำหนักตัวมาก สามารถรับคำปรึกษาได้ที่คลินิกโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.083-623-7489 www.facebook.com/besityclinicchula/

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์