ลูกเป็นอีสุกอีใสไม่ควรใช้ไอบูโฟรเฟน

ลูกเป็นอีสุกอีใสไม่ควรใช้ไอบูโฟรเฟน

อีสุกอีใส เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสวาริเซลล่า ชอสตอร์ (varicella zoster) นอกเหนือจากตุ่มน้ำใสที่ขึ้นทั่วตัวแล้ว ผู้ป่วยจะมีไข้และปวดศีรษะร่วมด้วย

ไอบูโพรเฟนเป็นยาแก้ปวด ลดไข้ มีทั้งชนิดเม็ดและน้ำ การกินไอบูโฟรเฟนขณะป็นอีสุกอีใส อาจนำไปสู่การติดเชื้อรุนแรง ที่ผิวหนังที่เรียกว่า เนโครไทซิ่ง ฟาสซีไอติส (necrotizing fascitis) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนัง ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็วและทำให้มีเนื้อตายเป็นบริเวณกว้างตามแนวของพังผืด แบคที่เรียเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า “แบคทีเรียกินเนื้อ (flesh eating bacteria)”

ผู้เป็นโรคอีสุกใสควรใช้พาราเชตามอลเป็นยาลดไข้ แก้ปวด

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล