10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา
  1. กินยาปฏิชีวนะบ่อยครั้ง
  2. กินยาปฏิชีวนะโดยไม่แยกแยะว่าเป็นโรคจากไวรัสหรือแบคทีเรีย
  3. กินยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างเกินความจำเป็น
  4. เมื่อติดเชื้อแบคทีเรีย กินยาปฏิชีวนะไม่ครบตามระยะเวลา
  5. เคยกินยาปฏิชีวนะด้วยความคิดว่า กินกันไว้ก่อน
  6. เคยใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ
  7. เคยขอยาปฏิชีวนะจากผู้อื่น หรือแบ่งยาให้ผู้อื่นกิน
  8. เคยทำตัวเป็นหมอ ด้วยการแนะนำยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่น
  9. เคยซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง เมื่อไม่หายจึงไปพบแพทย์
  10. เคยขอยาปฏิชีวนะจากแพทย์ และไม่พอใจเมื่อแพทย์ อธิบายว่าไม่จำเป็นต้องใช้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

Pin It on Pinterest