ไวรัสโคโรนา 2019 กับการบริโภคอาหาร เนื้อสัตว์

ไวรัสโคโรนา 2019 กับการบริโภคอาหาร เนื้อสัตว์

ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย
เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิด แม้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะสามารถติดต่อได้ในสัตว์ เช่น แมว เสือ มิงก์ แต่สำหรับสัตว์ที่ใช้เนื้อเพื่อการบริโภค เช่น หมู ไก่ เป็ด และอาหารทะเล สามารถรับประทานได้โดยต้องปรุงให้สุก

ปรุงสุกปลอดภัยจริงแต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสอยู่ ในบางครั้งเชื้อไวรัสไม่ได้มาจากอาหาร แต่มาจากการสัมผัสมือที่ติดเชื้อมา หรือน้ำลายผู้ติดเชื้อปะปนกับอาหาร ทำให้ติดเชื้อได้ทั้งอาหารสุกและดิบ

วิธีป้องกันเชื้อเมื่อบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์
1. เลือกซื้อกับผู้ขายหรือผู้ประกอบอาหารที่สวมหน้ากากอนามัย
2. ล้างมือและนื้อสัตว์ให้สะอาดทุกครั้งเวลาปรุงอาหาร
3. ปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกก่อนบริโภค

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ