ไมเกรนรับมือ ได้หากเข้าใจ

ไมเกรนรับมือ ได้หากเข้าใจ

ในประเทศไทย อาการปวดศีรษะเป็นบัญหาที่พบบ่อยที่สุดในคลินิกระบบประสาท ร้อยละ 80 เกิดจากปวดศีรษะที่ไม่พบพยาธิสภาพในโพรงกะโหลกศีรษะและส่วนใหญ่ เกิดจากไมเกรน การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยไมเกรน เกิดความทุพพลภาพรุนแรงปานกลางหรือมาก

อาการปวดไมเกรน

  • ปวดศีรษะข้างเดียว
  • บางรายที่เป็นมาก อาการปวดก็สามารถกระจายไปยังศีรษะทั้งสองข้างได้ หรืออาจปวดย้ายไปมาสลับกันระหว่างซ้ายและขวา

การรักษา

แบบไม่ใช้ยา : เช่น นอนพัก ทำกายภาพบีบนวด ประคบเย็น

แบบใช้ยา : คือ ยาแก้ปวดทั่วไปเมื่อ มีอาการไม่รุนแรง และยาแก้ปวดเฉพาะไมเกรนในกรณีที่อาการรุนแรง ซึ่งใช้โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

ที่มา : รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา