ไมเกรนกำเริบ ให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น

ไมเกรนกำเริบ ให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น

ปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดการกำเริบของไมเกรนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งจากสภาวะแวดล้อม อาหาร หรือตัวบุคคลเอง ได้แก่

  • การนอนไม่พอ หรืออดนอน
  • ความเครียด
  • อาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือเล่นกีฬา
  • อาหารบางประเภท เช่น เนย ช็อคโกแลต ถั่ว อาหารหมักดอง
  • การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
  • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • การอยู่ในที่ที่มีแสงจ้า ๆ
  • สถานที่ที่มีเสียงดัง เสียงอึกทึก

ไมเกรน แม้ว่าจะรักษาไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเอง เพื่อบรรเทาอาการปวดและหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ที่มา : รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา