ได้ยินไม่ชัด อย่าปล่อยผ่านอาจเสี่ยงประสาทหูชั้นในเสื่อม

ได้ยินไม่ชัด อย่าปล่อยผ่านอาจเสี่ยงประสาทหูชั้นในเสื่อม

อาการได้ยินไม่ชัด เป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้ในหลายเหตุการณ์ หากมีอาการได้ยินไม่ชัดไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะอาจเกิดจากภาวะหูชั้นในเสื่อมได้

ปัจจัยที่ทำให้หูชั้นในเสื่อม

1. อายุที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประสาทหูชั้นในเสื่อม

2. การอยู่ในสถานที่เสียงดังเป็นประจำ

3. โรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคเบาหวาน

4. ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มทำให้ประสาทหูชั้นในเสื่อมมากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ฝ่ายโสต ศอ นาสิก