ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ?

ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ?

ตอบ : จริง

ไข้เลือดออก เกิดจากไวรัส dengue มี 4 สายพันธุ์ จึงสามารถติดเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง

การติดเชื้อครั้งแรก

อาการจะแตกต่างกัน ส่วนมากอาการมักไม่รุนแรง เริ่มจากมีไข้สูงลอย กินยาลดไข้ก็ลงชั่วคราว แล้วก็สูงกลับขึ้นไปอีก มักใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ จึงกลับสู่กาวะปกติและมีผู้ป่วยจำนวนมากไม่มีอาการของโรค

การติดเชื้อครั้งที่สอง

เกิดจากไวรัสคนละสายพันธุ์ จึงทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น ได้แก่ มีไข้สูง คลื่นใส้ อาเจียนเวียนศีรษะ ไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ บางรายมีการรั่วไหลของน้ำออกจากหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะช็อค ขาดน้ำ บางรายมีเลือดออกอย่างรุนแรง ต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยระยะนี้ อย่างใกล้ชิด เพราะอาการค่อนข้างเฉียบพลัน และอาจทำให้เสียชีวิตได้

เมื่อติดชื้อครั้งที่ 2 แล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานในระดับที่สูงมาก สามารถป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อครั้งที่ 3 และ 4 น้อยลงมาก ส่วนใหญ่จึงเป็นพียงแค่ 2 ครั้ง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะอยู่ยาวนาน หรือ ตลอดไป

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ