ไขมันทรานส์ พิษร้ายใกล้ตัว

ไขมันทรานส์ พิษร้ายใกล้ตัว

ไขมันทรานส์ หรือ Tran fat กิดจากการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมันพืชหรือไขมันไม่อิ่มตัวด้วยกระบวนการ hydrogenation หรือ การเติมหมู่ไฮโดรเจน ทำให้น้ำมันพึชมีลักษณะคงตัวที่อุณหภูมิห้อง ทนความร้อนได้สูง ไม่เหม็นหืน

อันตรายจากไขมันทรานส์

  1. ไขมันดีในเลือด (HDL cholesterol) ต่ำลง
  2. ไขมันเลวในเลือด (LDL cholesterol) สูงขึ้น
  3. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
  4. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  5. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง

การเลี่ยงบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงกับภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้น ๆ ของประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์

Pin It on Pinterest