ไขความเข้าใจผิด เอชไอวีไม่ติดทางใดบ้าง

ไขความเข้าใจผิด เอชไอวีไม่ติดทางใดบ้าง

ใช้ชีวิต เรียน ทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างปลอดภัย

  1. รับประทานอาหารร่วมกัน ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกัน
  2. อยู่บ้านเดียวกัน
  3. กอด หรือจับมือกัน
  4. ว่ายน้ำในสระเดียวกัน
  5. จูบกัน (ไม่มีแผลในปาก)
  6. การใช้โทรศัพท์เดียวกัน
  7. แมลง ยุง ไม่เป็นพาหะเชื้อเอชอวี
  8. เรียน หรือทำงานร่วมกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ที่มา : ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

Pin It on Pinterest