ไขความเข้าใจผิด เรื่องยาฆ่าเชื้อ

ไขความเข้าใจผิด เรื่องยาฆ่าเชื้อ

Q : ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบ คือ ยากลุ่มเดียวกัน ?

ยาฆ่าเชื้อ มีอีกชื่อคือ ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หมายถึง ยาที่มีฤทธิ์นการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อโรค

ยาแก้อักเสบ (Anti-inflammation) หมายถึง ยาที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ เช่น ปวด บวม แดง ร้อน แต่ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค

ดังนั้น ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบ จึงเป็นยาคนละกลุ่มกัน

Q: ยาฆ่าเชื้อควรทานตามอาการ เมื่ออาการดีขึ้นสามารถหยุดยาได้เลย ?

แม้ว่าจะมีอาการดีขึ้นแล้ว แต่ก็ควรจะทานยาฆ่าซื้อให้หมดตามแพทย์สั่ง การหยุดยาก่อนกำหนด อาจทำให้อาการที่เริ่มดีขึ้นกลับมาเป็นใหม่ แลทำให้เชื้อโรคดื้อยาได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : พญ.สกุณี กระกูลสุขสถิตย์

Pin It on Pinterest