ไขความเข้าใจผิด “หอบ” ไม่ใช่ “โรค”

ไขความเข้าใจผิด “หอบ” ไม่ใช่ “โรค”

หอบ คือ อาการหนื่อย หอบ หายใจไม่อิ่ม เป็นหนึ่งในอาการของ “โรคหืด” หรือที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า “โรคหอบหืด”

“โรคหืด” หรือ “หอบหืด” เป็นเรื้อรังที่เกิดจากการอักเสบของหลอดลม ทำให้หลอดลมมีขนาดล็กลง และอาจกำเริบได้ทุกเมื่อ หากได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า เช่น ฝุ่นละออง น้ำหอม การติดชื้อ การออกกำลังกาย อาหารบางชนิดและสิ่งเร้าอื่น ๆ

อาการกำเริบ : หอบ ไอ หายใจมีเสียงวิ้ด

อาการหนัก : หายใจไม่ทัน / มือ-เท้า-ตัวเขียว / ซึม / ใช้ยาขยายหลอดลม แล้วไม่สามารถควบคุมอาการได้

อาการเฝ้าระวัง : แน่นหน้าอก หายใสะดุด ติดขัด (หากเริ่มมีอาการควรรีบพบแพทย์)

การดูแล : ใช้ยาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์หลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือสิ่งกระตุ้น

ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งเร้า เพื่อป้องการการกระตุ้นให้โรคกำเริบ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์