ไขความเข้าใจผิดของ เอชไอวี กับ เอดส์

ไขความเข้าใจผิดของ เอชไอวี กับ เอดส์

เชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) คือ ไวรัสที่จะเข้าไปกัดกินทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS) คือ กลุ่มอาการของการติดเชื้อโรคแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่งกายถูกเชื้อเอชไอวีทำลายจนไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายเหล่านี้ได้

การติดเชื้อเอชไอวี ไม่จำเป็นต้องมีอาการเอดส์ หากรู้เร็วด้วย การตรวจเลือด และรักษาเร็วด้วยยาต้านไวรัส

เอชไอวี รักษาแล้ว ตรวจไม่เจอ = ไม่แพร่ หรือ Undetectable = Untransmittable (U = U)

ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี มีอายุขัยยืนยาวเทียบเท่าผู้ไม่มีเชื้อ หากรับการรักษาอย่างถูกต้อง

เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ปลอดภัย ตรวจเอชไอวีเป็นประจำ “เอชไอวี รู้เร็ว รักษาได้”

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ที่มา : ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์