ไขข้อข้องใจ หน้ากาก แบบไหนป้องกัน “โอมิครอน”

ไขข้อข้องใจ หน้ากาก แบบไหนป้องกัน “โอมิครอน”

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินแบบ 2 ชั้น สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอนด้วยแต่ต้องสวมอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานที่ เพราะเชื้อจะแพร่กระจายผ่านทางละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่

  • สวมหน้ากากให้ถูกวิธี แนบชิดกับใบหน้าครอบปากและจมูกหรือเพิ่มความกระชับโดยสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสถานที่ปิด เช่น ห้องปรับอากาศ
  • หลีกเลี่ยง การสัมผัสหน้ากากขณะสวมใส่
  • การสวมหน้ากากเป็น 1 ในมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาด ควรทำควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ เช่น การล้างมือ เว้นระยะห่างเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อถึงกำหนด
  • ไม่ใส่หน้ากากไว้ใต้คาง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.นภาพร จันทศรีสวัสดิ์
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก