ให้เท่ากับได้ ดีอย่างไรเมื่อไปบริจาคเลือด

ให้เท่ากับได้ ดีอย่างไรเมื่อไปบริจาคเลือด

1. มีความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย

2. กระตุ้นไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดสดใหม่

3. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

4. ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบ

5. ได้ตรวจโรคติดเชื้อ เพื่อจะได้รักษาแต่เนิ่นๆ

6. ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ

7. ทราบหมู่โลหิตของตนเอง

8. ได้ตรวจสุขภาพทุก 3 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ที่มา : ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์

Pin It on Pinterest