ให้นมทารกอย่างไรเมื่อแม่ติดเชื้อโรคโควิด-19

ให้นมทารกอย่างไรเมื่อแม่ติดเชื้อโรคโควิด-19

อัตราการติดเชื้อโรคโควิด-14ในทารกมีประมาณร้อยละ 2-5 ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับแม่ที่ติดเชื้อในช่วงระหว่างการทำคลอด หรือการให้นมทารกในช่วงหลังคลอด จึงควรมี
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ทารก โดยเฉพาะการให้นมทารกทั้งการให้นมจากเต้าโดยตรงและการบีบเพื่อเก็บน้ำนมให้ทารกในภายหลัง

การให้นมทารกจากเต้า

  1. แม่สามารถให้ทารกดูดนมจากเต้าได้ โดยแม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะให้นมทารก
  2. ล้างมือ ทำความสะอาดเต้านม ด้วยน้ำและสบู่ทั้งก่อนและหลังสัมผัสทารกทุกครั้ง
  3. หลีกเลี่ยงการไอหรือจามขณะอุ้มทารก

การบีบน้ำนมเพื่อเก็บให้ทารก

หากทารกไม่สามารถดูดนมจากเต้าของแม่โดยตรง ให้บีบหรือปั๊มนมเพื่อเก็บเตรียมให้ทารกแทน

  1. ในระหว่างการบีบเก็บน้ำนม แม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. ล้างมือ ทำความสะอาดเต้านมด้วยน้ำและสบู่ทั้งก่อนและหลังบีบนม รวมทั้งล้างขวดนมและเครื่องปั๊มนมให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง
  3. หลังการบีบน้ำนม ให้แม่เก็บขวดนมในถุงและทำการฆ่าเชื้อด้านนอกของถุงด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 ก่อนนำถุงน้ำนมมาส่งเพื่อเก็บรักษาทุกครั้ง

คำแนะนำจากแพทย์

เนื่องจากนมแม่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการสร้างภูมิคุ้มกันของทารก อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด-19 ผ่านทางนมแม่ได้ แต่อาจเกิดการติดเชื้อจากการสัมผัส
ระหว่างการให้นม ดังนั้นแม่ควรให้ความสำคัญในขั้นตอนการให้นมจากเต้า การบีบเพื่อเก็บน้ำนมทารกเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่การกในระยะหลังคลอดและให้นมทารก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.อนงค์นาถ ศิริทรัพย์