ใส่หน้ากากอนามัยลดความเสี่ยงระบาดระลอก 2

ใส่หน้ากากอนามัยลดความเสี่ยงระบาดระลอก 2

ปัจจุบันมีข้อมูลและมีการศึกษากันมากเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีผลชัดเจนว่า การใส่หน้ากากอนามัย “ทุกคน” จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ เป็นอย่างดี และมีส่วนช่วยในการป้องกันการระบาดของโรคได้จริง

คำแนะนำ ควรใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเมื่อ

  • ออกนอกบ้าน
  • ไปแหล่งชุมชนหรือมีคนพลุกพล่าน
  • ไปห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • ไช้รถโดยสารสารารณะ รวมถึงเครื่องบิน
  • ไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

ในระหว่างวันให้ถอดหน้ากากอนามัย ในระยะเวลาสั้น ๆ หรือเมื่ออยู่คนเดียวหรือขณะรับประทานอาหารเท่านั้น

ล้างมือก่อนจับหน้ากากทุกครั้ง

การใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันเขา และป้องกันเรา เพราะมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ แต่สามารถแพร่ต่อไปสู่ผู้อื่นได้

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ