ใช้สายชำระอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ใช้สายชำระอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

การใช้สายชำระเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เนื่องจากในอุจจาระอาจมีเชื้อโรคโควิด-19 ปะปนอยู่ และเมื่อใช้สายชำระฉีดทำความสะอาดจะทำให้เชื้อโรคโควิด-19 ที่ปะปนในอุจจาระฟุ้งกระจายติดอยู่ตามสายชำระได้ ดังนั้นขณะเข้าห้องน้ำจึงควรระมัดระวังในการใช้สายชำระ เพื่อป้องกันการรับและการแพร่กระจายของเชื้อโรค

คำแนะนำการใช้สายชำระ

  • เมื่อใช้สายชำระเสร็จ ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่ทันที
  • หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำและจุดสัมผัสร่วมภายในห้องน้ำสม่ำเสมอ
  • ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้าหรือดวงตาหลังใช้สายชำระเสร็จ

คำแนะนำจากแพทย์

สายชำระเป็นอุปกรณ์หนึ่งในห้องน้ำที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการสัมผัสเมื่อใช้งานเสร็จ ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ และเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.นภาพร จันทศรีสวัสดิ์