ใช้ยาหยอดตา อย่างไรให้ถูกวิธี

ใช้ยาหยอดตา อย่างไรให้ถูกวิธี
  1. ล้างมือให้สะอาด
  2. เปิดฝาครอบขวดยาออก โดยวางให้ฝาหลอดหงายขึ้น
  3. นอนหรือนั่งเงยหน้าขึ้น
  4. ค่อย ๆ ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้งและเหลือบตาขึ้นข้างบน
  5. หยอดตา 1 หยดลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่าง ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสถูกตา ขนตา เปลือกตา มือ หรือสิ่งใด ๆ
  6. ปล่อยมือจากการดึงเปลือกตาล่าง และอย่ากะพริบตาสักครู่ (อย่างน้อย 30 วินาที) หรืออาจหลับตาเบา ๆ สักครู่
  7. ปิดฝาให้สนิท

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ