ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ไกลโควิด-19

ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ไกลโควิด-19

ผู้ขับรถ

 • หากป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้าน
 • สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • ขณะให้บริการหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
 • เปิดหน้าต่างรถโดยสารไว้บางส่วน เพื่อให้อากาศถ่ายเท
 • หากผู้โดยสารไอ จาม ระหว่างโดยสารให้ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างระบายอากศ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสสะสมอยู่ในรถ ลดโอกาสการติดเชื้อ

ผู้โดยสาร

 • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
 • งดพูดคุยโทรศัพท์
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ในที่สาธารณะ
 • นั่ง/ยืน ห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร

รถโดยสารสาธารณะ

 • จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ประจำรถ
 • กำหนดระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) โดยว้นระยะนั่งหรือยื่นห่างกัน 1-2 เมตร เช่น เว้นเบาะที่นั่ง กำหนดพื้นที่ยืนบนรถ
 • หมั่นเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกหมุนเวียน หรือเปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการ
 • ทำความสะอาดรถด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ
 • เมื่อถึงเวลาพักรถ ควรเปิดประตูและหน้าต่างรถหรือเปิดช่องระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศภายในรถ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล