ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างในยุคโควิด-19

ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างในยุคโควิด-19

ผู้ขับขี่

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • สวมหมวกกันน็อคตลอดเวลา
 • พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว
 • หมั่นล้างมือบ่อยๆ
 • ทำความสะอาดเบาะและที่จับข้างรถของผู้โดยสาร
  ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป


ผู้โดยสาร

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ควรนั่งข้างแทนการนั่งคร่อมเบาะโดยสาร
 • พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว
 • ล้างมือทันทีที่ลงจากรถ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล