ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลโรคหัวใจ

ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลโรคหัวใจ
  1. ควบคุมน้ำหนักตัว
  2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  3. ตรวจสุขภาพทุกปีและควบคุมโรคให้ดี ตามคำแนะนำของแพทย์
  4. นอนหลับพักผ่อน อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
  5. หยุดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยง การอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่
  6. รับประทานอาหารที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็มเกินไป ทานผักผลไม้อย่างน้อย 400 กรัม/วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

Pin It on Pinterest