ใช้ชีวิตอย่างไรในภาวะฝุ่นคลุ้งเมือง

ใช้ชีวิตอย่างไรในภาวะฝุ่นคลุ้งเมือง

หน้ากาก N95 คือ หน้กากอนามัยชนิดพิศษ ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง หรือเชื้อโรคขนาดเล็กได้ถึง 95% โดยปกติใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของห้องปฏิบัติ ชีวนิรภัย หรือตรวจผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรค

การใส่ที่ถูกวิธี

  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนจับหน้ากาก
  2. กดแถบอลูมิเนียมให้แนบจมูกด้านบน ดึงสายให้แน่น ไม่ให้อากาศเข้าได้เลย
  3. ในทางปฏิบัติ การใส่หน้ากาก N95 แล้วเดินกลางแจ้ง อากาศร้อน หรือออกกำลังกายทำได้ยาก เนื่องจากผู้ใส่อาจต้องหายใจแรง และเหนื่อย

การปฏิบัติตัวในภาวะฝุ่นละอองที่มากเกินมาตรฐาน

  1. หากเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งไม่ได้ ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือ N95 ให้ถูกวิธีและใส่เท่าที่จำเป็น
  2. งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ในที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
  3. ใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด
  4. ถ้าจำเป็นต้องไปในบริวณที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือ N95

ในภาวะอากาศมีมลพิษฝุ่นละอองมากเกินขนาด แนะนำให้อยู่ภายในอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ