โรตีกินดิบ ไม่อร่อย แถมไม่ปลอดภัย

โรตีกินดิบ ไม่อร่อย แถมไม่ปลอดภัย
  • ไข
  • นมข้นจืด
  • เกลือ
  • มาการีน
  • แป้งสาลี
  • น้ำตาล
  • ผสมน้ำ
  • เอามานวดให้เหนียว

อันตรายของการกินโรตีดิบ

แป้ง อาจมีแบคทีเรีย เช่น จำพวกบาซิลลัส ซีเรียส ที่ปนเปื้อนและทำให้ท้องเสียรุนแรง

ไข่ดิบ อาจมีแบคทีเรียหลายชนิดที่อาจปนเปื้อนอยู่ เช่น เชื้อซัลโมเนลลา ทำให้ท้องเสีย ลำไส้อักเสบ ถ่ายเป็นมูกเลือด ไข้สูง

น้ำ อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนแบคทีเรีย ไวรัส

การนวด หากมือไม่สะอาด ก็มีเชื้อโรคปนเปื้อนได้

เหนียว เสี่ยงทำให้ติดคอได้

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ