โรค 4S – staphylococcal scalded skin syndrome

โรค 4S – staphylococcal scalded skin syndrome

สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

กลุ่มเสี่ยง

  1. เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปื
  2. ผู้ใหญ่ที่มีภาวะไตวาย หรือ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

อาการ

  1. ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
  2. ผื่นผุพองรอบปาก รอบจมูก
  3. ผิวหนังสีแดงขึ้น ลามไปทั่วตัว ผื่นทิ้งหมดจะหาย ที่ผนังบางแตกง่าย
  4. ต่อมาผืนแดงจะกลายเป็นตุ่มน้ำ ภายใน 10-12 วัน

การรักษา

  1. ให้ยาปฏิชีวนะ
  2. ดูแลผิวหนัง ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน
  3. ให้สารน้ำเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล