โรคไข้สมองอักเสบเจอี

โรคไข้สมองอักเสบเจอี

โรคไข้สมองอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิด ส่วนมากพบโรคนี้ในเด็กอายุ 5 – 10 ปี และพบการแพร่ระบาดในภาคเหนือช่วงฤดูฝนมากว่าภาคอื่น ๆ ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัด

สาเหตุ

ส่วนมากที่พบในประเทศไทย เกิดจากเชื้อไวรัสเจอี Japanese encephalitis (E) พาหะนำโรค คือ ยุงรำคาญ

อาการ

  • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเจอีมีเพียง 1% ที่มีอาการไว้ ผื่น ปวดหัว และปวดข้อ และผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะมีเพียง 1 ใน 250-300 คนเท่านั้นที่มีอาการสมองอักเสบรุนแรง
  • ในช่วง 3-4 วันแรก (Prodromal Period) จะมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปได้แก่ มีใข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยตัว และท้องเสีย แต่หลังจากนั้นผู้ป่วยที่มีอาการสมองอักเสบจะซึมลงอย่างรวดเร็ว มีอาการชักรุนแรง และเกิดความผิดปกติทางระบบประสาท
  • โดยทั่วไปอาการทางระบบประสาทมักจะค่อย ๆ ดีขึ้นหลังจาก 2 สัปดาห์ไปแล้วอย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นประมาณ 1 ใน 3 อาจมีกลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น อาการสั่น ตามมาภายหลัง
  • อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 10-30 ของกลุ่มที่มีอาการใช้สมองอักเสบรุนแรงและประมาณร้อยละ 33-50 ของผู้รอดชีวิตจะยังมีอาการทางระบบประสาทหลงเหลืออยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเฉพาะอาการชัก หรือกลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ

การป้องกัน

  • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  • ระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัด
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้สมองอักเสบเจอี ส่วนใหญ่มักจะได้รับวัคซีนตั้งแต่ยังเด็ก หลังจากได้รับคอร์สแรกแล้ว อาจต้องฉีดกระตุ้นทุก ๆ 4-5 ปี เพื่อให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงพอที่จะป้องกันโรคได้

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564
ที่มา : ผศ (พิเศษ) พญ อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์