โรคโชเกร็น คือะไร เกิดจากอะไร

โรคโชเกร็น คือะไร เกิดจากอะไร

โรคโซเกร็น (Sjogren’s Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตนเอง โดยมีลักษณะสำคัญคือ มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมน้ำตา และต่อมน้ำลายเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการตาแห้ง ปากแห้ง และอาจมีการอักเสบของเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่น เช่น ข้ออักเสบ หลอดเลือดผิวหนังอักเสบ 

  • ตาแห้ง           
  • ปากแห้ง         
  • หลอดเลือดผิวหนังอักเสบ          
  • ข้ออักเสบ

🗣สาเหตุ
มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมร่วมกับมีการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น การติดเชื้อไวรัส การขาดฮอร์โมนเพศหญิง (วัยหมดประจำเตือน) ความเครียด ทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้ต่อเนื้อเยื่อตนเอง มักพบในเพศหญิงต่อเพศชาย อัตราส่วน 9-10 ต่อ 1 ในวัยกลางคนหรือสูงอายุ 
🗣การป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
2. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิดที่ทำให้ตาแห้ง ปากแห้งมากขึ้นเช่น ยาลดน้ำมูกที่มีส่วนผสมของยาต้านฮีสตามีน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563                            
ที่มา : ผศ.นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน