โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง

โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง

โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral Aneurysm) คือ ความผิดปกติที่เกิดจากการบางลงของผนังหลอดเลือดสมอง ทำให้ผนังเส้นเลือดสมองโป่งพองออกคล้ายบอลลูนและแตกออกง่าย
โรคนี้มักเกิดขึ้นกับเส้นเลือดบริเวณฐานกะโหลกศีรษ พบได้บ่อยในช่วงอายุ 30-60 ปี ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ โรคทางพันธุกรรมบางชนิด ประวัติโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองในครอบครัวโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษา การสูบบุหรี่ และอายุที่มากขึ้น

ประเภทของเส้นเลือดสมองโป่งพอง

เส้นเลือดสมองโป่งพองแบบยังไม่แตก
อาการ

  • ส่วนมากมักจะไม่มีอาการ ยกเว้นกรณีที่หลอดเลือดสมองโป่งพองมีขนาดใหญ่ อาจเกิดการกดทับเส้นประสาทข้างเคียง เช่น มีอาการปวดร้าวบริเวณใบหน้าหนังตาตก หรือมองเห็นภาพซ้อน
  • หลอดเลือดสมองโป่งพองที่มีขนาดใหญ่ อาจทำให้เลือดใหลวนอยู่กายใน เกิดลิ่มเลือดขึ้นและหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองส่วนปลาย ส่งผลให้เกิดอาการสมองขาดเลือด

เส้นเลือดสมองโป่งพองแบบแตกแล้ว
อาการ

  • ทำให้เกิดภาวะเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง และความดันในกะโหลกสูงขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน โดยเฉพาะบริเวณต้นคอ ก้มคอไม่ได้
  • ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นใส้ อาเจียน บางรายอาจชักหมดสติ ไม่รู้สึกตัว หรือเสียชีวิตได้ จึงจำเป็นต้องรับการรักษาโดยเร็ว

การป้องกัน

  • รักษาภามะความดันโลหิตสูง
  • งดสูบบุหรี่
  • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือมีไขมันสูง
  • และเน้นรับประทานผัก ผลไม้

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์