โรคอัลไซเมอร์ภัยเงียบของผู้สูงวัย

โรคอัลไซเมอร์ภัยเงียบของผู้สูงวัย

เป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด มักเป็นในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เกิดการเสื่อมถอยในการทำงานของสมองจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดอาการต่าง ๆ เช่น หลงลืม หาของไม่เจอ หลงทางในที่คุ้นเคย เป็นต้น

อาการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

  • ก่อนเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม
    มีอาการเริ่มต้นที่เรียกว่า ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย มักหลงลืมหรือมีปัญหาเรื่องความจำที่เห็นชัดเจน แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน
  • เมื่อเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม
    มีอาการเสื่อมถอยของการรับรู้มากขึ้น อาจมีอาการทางจิต และปัญหาพฤติกรรมด้วย มีความบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวัน จนทำให้ต้องพึ่งพิงผู้ดูแล
  • ระยะอาการรุนแรง
    มีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย เช่น กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ มีปัญหาการก้าวเดิน การกลืน และนอนติดเตียง จำเป็นต้อง มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน

หากสังเกตเห็นอาการหรือความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในบ้าน ควรรีบพามาพบแพทย์
เพื่อตรวจวินิจฉัย รับการรักษา และการดูแลที่เหมาะสมทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
คลินิกตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม