โรคหืด รักษาไม่หายขาดแต่ควบคุมได้

โรคหืด รักษาไม่หายขาดแต่ควบคุมได้

แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหืด

  1. ยืนยันการวินิจฉัย เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง
  2. ประเมินความรุนแรงของโรค เพื่อประเมินการรักษาและระดับความสามารถของปอด
  3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เป็นชั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้อาการกำเริบ
  4. การใช้ยา เพื่อควบคุมอาการของโรค

มีหลักการ ดังนี้

การใช้ยาแบบพ่นหรือสูดจะดีกว่าการรับประทานยา มีการปรับหรือลดยาตามอาการของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ โรคหืดเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหืดหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ควบคุมอาการได้ และใช้ชีวิตได้ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์