โรคหลังห่อคอตก รักษาได้อย่างไรบ้าง

โรคหลังห่อคอตก รักษาได้อย่างไรบ้าง

โรคหลังห่อคอตก (Text Neck) คือ การก้มทำกิจกรรมใด ๆ นานจนเกิดการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังช่วงต้นคอ ไล่ลงไปช่วงบ่า หัวไหล่ จนถึงกลางหลัง

ทานยาตามคำสั่งแพทย์ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

ปรับปรุงพฤติกรรม การใช้งานโดยมองแนวตรงระดับสายตา ใบหูจะต้องตรงกับหัวไหล่

การออกกำลังกาย นั่งตัวตรง แอ่นไหลไปด้านหลังแล้วดันคางไปด้านหลัง โดยที่ตายังมองไปด้านหน้า และศีรษะไม่ก้มหรือเงย ค้างไว้นับ 1-10 ทำ 10 รอบ

ผ่าตัดและทำกายภาพบำบัด ในคนที่มีอาการหนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล