โรคหลอดเลือดสมองภัยเงียบใกล้ตัว

โรคหลอดเลือดสมองภัยเงียบใกล้ตัว

โรคหลอดเลือดสมอง พบมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลก มีโอกาสเกิดความพิการและเสียชีวิตได้สูงหากไม่ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

คุณจะเป็นกลุ่มเสี่ยง ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้

  • ความดันโลหิตสูง
  • เบาหวาน
  • สูบบุหรี่
  • หัวใจเต้นผิดปกติ
  • ไขมันในเลือดสูง
  • ดื่มแอลกอฮอล์
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • อ้วน

อาการเบื้องต้น

1.ลิ้นแข็ง พูดลำบาก พูดไม่ชัด ไม่เข้าใจภาษา

2.มุมปากตก หน้าเบี้ยว

3.แขน/ขาอ่อนแรง ครึ่งซีก

4.ชาครึ่งซีก

5.เวียนศีรษะร่วมกับเดินเซ

6.มองเห็นภาพซ้อน หรือมองไม่เห็นภาพครึ่งซีก

7.หมดสติ

คำแนะนำ : หากมีอาการดังที่กล่าวข้างต้นควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2565
ที่มา : รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชุติเนตร
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร