โรคลายม์

โรคลายม์

โรคลายม์ (lyme disease) เกิดจกการติดชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Borreia เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มี “เห็บ” (สกุล xodex) เป็นพาหะ โดยส่วนใหญ่เห็บระยะตัวอ่อนจะแพร่เชื้อขณะคนโดนกัดและดูดเลือดนานกว่า 24-48 ชม. ปัจจุบันยังไม่พบอุบัติการณ์ในไทย พบเพียงแต่ในคนที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศในเขตพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรค ซึ่งมักมีภูมิอากาศย็น เช่น สหรัฐอมริกา ยุโรป และเอเชียบางประเทศ

กิจกรรมเสี่ยง

 • การเข้าไปในบริเวณที่มีเห็บอยู่ เช่น ป่า ทุ่งหญ้า สวนสาธารณะ การสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บอยู่ เช่น กวาง สัตว์เลี้ยง

อาการ

 • บางรายอาจไม่มีอาการ อาการอาจขึ้นกับสายพันธุ์ของเชื้อ แบ่งเป็นระยะตามเวลาหลังติดเชื้อ ได้แก่

ระยะเริ่มต้น (วันหรือสัปดาห์)

 • มีผื่นผิวหนังลักษณะเป็นวงสีแดงคล้ายเป้ายิง ตรงตำแหน่งที่เห็บกัด
 • อาการไม่จำเพาะอื่น ๆ เช่น ไข้ต่ำ ๆ ปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้ อาเจียน

ระยะแพร่กระจาย (สัปดาห์หรือเดือน)

 • ผื่นวงสีแดงหลายวงแพร่กระจายไปที่ตำแหน่งอื่น
 • อาการทางระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เส้นประสาทอักเสบ
 • อาการทางระบบหัวใจ เช่น การเต้นของหัวใจผิดปกติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 • ปวดข้อ

ระยะท้าย (หลายเดือนหรือปี)

 • ข้ออักเสบ
 • ผิวหนังอักเสบ
 • อาการทางระบบประสาท

การรักษา

โดยการให้ยาฆ่าเชื้อ และรักษาตามอาการแสดงและระยะของโรค

หากมีประวัติกลับจากการท่องเกี่ยวต่างประเทศแล้วพบผื่นวงสีแดงตามร่างกายหรืออาการที่สงสัยโรค ควรมาพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

ที่มา : รศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล