โรคลมหลับ

โรคลมหลับ

เป็นโรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่มีอาการง่วงนอนตลอดเวลา และมักหลับในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างผิดปกติแม้ผู้ป่วยจะนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ ก็จะยังรู้สึกง่วง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงอย่างมาก และอาจหลับในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม และกิดอันตรายได้ เช่น ขับรถ กำลังผ่าตัดผู้ป่วย

สาเหตุของโรค
ยังไม่กราบแน่ขัด แต่พบว่ามีความผิดปกติที่สมองควบคุมการหลับและตื่น โดยมีการหลับแทรกเข้ามาในขณะที่ยังตื่นอยู่

อาการของโรค

  • ง่วงนอนมากผิดปกติ มักเป็นอาการแรกของผู้ป่วยโรคนี้
  • ผู้ป่วยจะหลับในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ระหว่างเรียนหนังสือ หรือขณะรับประทานอาหาร
  • ผลอยหลับ คืออาการที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังหัวเราะ รู้สึกเศร้า หรือมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง คอตกชั่วขณะ
  • sleep paralysis (ผีอำ) เป็นภาวะที่ไม่สามารถขยับตัวได้ขณะกำลังจะตื่น
  • Hypnagogic hallucination (เห็นภาพหลอนขณะกำลังจะหลับ) เป็นภาวะที่ตนเอง
  • เห็นสัตว์ประหลาดหรือสิ่งที่น่ากลัวต่าง ๆ

การรักษา

  • ในปัจจุบันแม้ว่ายังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถให้การรักษาโดยการให้ยาตามอาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
  • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคแก่ผู้ป่วย ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน หากเป็นเด็กควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต