โรคมือเท้าปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

โรคมือเท้าปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

โรคมือเท้าปากพบบ่อยในเด็กวัยอนุบาลและวัยประถม แพร่กระจายได้ง่ายในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน

อาการ มีไข้ แผลในปาก และตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้า

การรักษา

1. เช็ดตัวลดไข้และกินยาพาราเซตามอล

2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ น้ำเย็นจะช่วยให้เด็กดื่มน้ำได้เพิ่มขึ้น

3. หากดื่มน้ำไม่ได้ มีไข้สูงหลายวัน มีอาการชัก เกร็ง หรือกระตุก ต้องรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล

การป้องกัน

1. คัดกรองเด็กป่วยและให้เด็กป่วยหยุดเรียน

2. ล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของเล่นและพื้นห้องเรียน

3. กรณีมีเด็กป่วยหลายคน อาจพิจารณาปิดโรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษญ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest