โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย

โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย

โรคจมูก อักเสบภูมิแพ้
เป็นโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยมักจะมีอาการคันจมูก คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา ไอ มีเสมหะมาก และ อาจจะกระแอมบ่อย ๆ เนื่องจากมีน้ำมูกไหลลงคอ นอกจากนี้ยังทำให้เป็นหวัดบ่อยหรือง่ายขึ้น
โรคหืด
เกิดจากการอักสบของหลอดลม ทำให้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติ เมื่อผู้ป่วยโรคหืดสัมผัสสิ่งกระตุ้น หลอดลมจะหดตัวอย่างรุนแรงจนตีบแคบ ทำให้หายใจลำบาก ไอ หอบ แนบหน้าอก และ หายใจมีเสียงวิ๊ด ๆ
โรคลมพิษ
มีอาการบวม แดง คันที่ผิวหนัง ตำแหน่งใดก็ได้ในร่างกาย อาจมีอาการไม่กี่ชั่วโมง หรือเป็น ๆ หาย ๆ แบ่งเป็น 2 ชนิด
โรคลมพิษชนิดเฉียบพลัน

มีอาการเป็น ๆ หาย ๆ และ เป็นน้อยกว่า 6 สัปดาห์ ซึ่งมักเกิดจากการแพ้อาหาร ยา หรือการติดเชื้อ
โรคลมพิษชนิดเรื้ัอรัง

มีอาการเป็น ๆ หาย ๆ และ เป็นนานกว่า 6 สัปดาห ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการแพ้อาหารหรือการติดเชื้อ ผู้ที่เป็นลมพิษรื้อรังอาจจะมีลมพิษตามตำแหน่งที่เกาหรือกดทับเป็นเวลานาน เช่น รอยรัดของเสื้อชั้นใน หรือกางเกง เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ที่มา : รศ. นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล