โรคน้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน อันตรายแค่ไหน

โรคน้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน อันตรายแค่ไหน

โรคน้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน หรือโรคเมเนียร์ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของน้ำในหูส่วนใน ยังไม่ทราบสาเหตุพบบ่อยในคนกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 20-50 ปื

อาการหลัก

เวียนศีรษะ มักเวียนศีรษะรุนแรงและรู้สึกหมุนร่วมด้วย

บางครั้งมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการเสียสมดุลของร่างกาย อาจทำให้เซหรือล้มได้ง่าย

ㆍระหว่างที่เกิดอาการ ผู้ป่วยจึงควรอยู่นิ่งๆ ไม่ขยับศีรษะ เพราะอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะเพิ่มขึ้น

ㆍอาการเวียนศีรษะ อาจนานเป็นนาทีจนถึงหลายชั่วโมงเลยก็ได้

อาการอื่นที่อาจพบร่วมด้วย

ㆍ การได้ยินลดลง มักพบในช่วงระยะแรกของโรค และเป็นชั่วคราว แต่หากปล่อยให้โรคดำเนินไปมากขึ้น อาจรุนแรงถึงหูตึงหรือหูหนวกได้

ㆍอาการเสียงรบกวนในหู และอาการหูอื้อ

แนวทางการรักษา

ㆍ การใช้ยารักษาตามอาการตามแพทย์สั่ง

ㆍ การฉีดยาผ่านข้าแก้วหู (Intratympanic Injection) หรือ การผ่าตัด ในรายที่มีอาการรุนแรง และไม่สามารถควบคุมได้จากการใช้ยา แพทย์อาจแนะนำการรักษาด้วยวิธีนี้

ผู้ที่มีอาการ หรือสงสัยว่าเป็นโรคนี้ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างถูกวิธี

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ที่มา : ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์