โรคที่มากับสัมผัสเด็ก

โรคที่มากับสัมผัสเด็ก

การไปสัมผัสลูกของผู้อื่นในขณะที่มือเราไม่สะอาด อาจเป็นการนำเชื้อโรคไปสู่เด็กได้ เชื้อโรคที่สามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสมีมากมาย เช่น โรค RSV โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคทางเดินอาหาร

คำแนะนำ

  • งดหอมแก้ม สัมผัส จับมือ หรืออุ้มด็กที่ไม่ใช่ลูกของตนเอง เพราะผู้ใหญ่อาจมีชื้อรดที่ยังไม่แสดงอาการไปติดต่อสู่เด็กได้
  • หากต้องการสัมผัสหรือเล่นกับเด็กควรขออนุญาต ผู้ปกครอง และล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง
  • ผู้ปกครองที่กลับมาจากที่ทำงานควรล้างมือให้สะอาดก่อนเสมอ
  • เด็กในวัยที่ไปโรงเรียน หากกลับมาจากโรงเรียนต้องอาบน้ำล้างมือก่อนไปเล่นกับน้องทุกครั้ง
  • ไม่ควรพาเด็กเล็ก (อายุน้อยกว่า 6 เดือน) ไปในที่มีคนมาก แออัด
  • ในช่วงการระบาดของโรคควรงดพาเด็กออกไปที่คนแออัดหรือพลูกพล่าน เช่น ห้างสรรพสินด้ หรือสนามด็กเล่น เพราะมือกาสสัมผัสโรคได้ง่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ