โรคตุ่มน้ำพอง

โรคตุ่มน้ำพอง

โรคตุ่มน้ำพอง มีนับสิบโรค แต่ที่พบบ่อย คือ โรคเพมฟิกัสและโรคเพมฟิกอยด์ สามารถพบได้ทั้งชายและหญิง

 • โรคนี้ส่วนหนึ่งเกิดในคนที่มีอายุมาก
 • ไม่ใช่โรคทางพันรุกธรม
 • ไม่ใช่โรคติดต่อ
 • สามารถรักษาให้หายขาดได้และโดยทั่วไปไม่ทำให้เสียชีวิต

สาเหตุ

เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำงานผิดพลาดทำให้ผิวหนังเกิดการแยกตัวเป็นตุ่มน้ำใส ๆ

อาการ

 • ผื่นแดงคันนำมาก่อน
 • ต่อมาเริ่มมีตุ่มน้ำใสขนาดต่าง ๆ กัน ขึ้นตามบริเวณต่างๆของร่างกาย เช่น ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือขึ้นตามตัว
 • สำหรับเพมฟิกอยด์ ตุ่มน้ำมีลักษณะเต่ง แตกยาก หรืออาจแตกออกเป็นแผลถลอก
 • เมื่อหายแล้วอาจทิ้งร่องรอยแต่ไม่เป็นแผลเป็น

การรักษา

 • การให้ยากดภูมิคุ้มกันเพื่อให้โรดสงบร่วมกับยาแก้อักเสบ
 • การให้ยาที่เปลี่ยนการทำงานของเซลล์
 • ระยะเวลาการรักษาให้หายขาดแตกต่างกันไป บางรายใช้เวลาไม่นานบางรายนานนับปื ขึ้นอยู่กับโรคและอาการว่ามีมากน้อยแค่ไหน

หากสงสัยว่าจะเป็นโรคตุมน้ำพอง แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง และลดอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์