โรคติดต่อที่พ่อแม่พึงระวัง

โรคติดต่อที่พ่อแม่พึงระวัง

เมื่อเด็กต้องไปโรงเรียน อาจติดเชื้อโรคจากเพื่อน ๆ พ่อแม่ควรรู้จักอาการของโรคและรู้วิธีป้องกันโรค

1. ไข้หวัดใหญ่ มักมีไข้สูง มีน้ำมูก ไอ และปวดกล้ามเนื้อ

ป้องกัน ปิดหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และฉีดวัดชีน

2. โรคมือเท้าปาก เด็กมักมีไข้ มีแผลในปากและมีตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า

ป้องกัน ให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียน ล้างมือบ่อยๆและทำความสะอาดพื้นห้อง-ของเล่น

3. โรคไข้เลือดออก เด็กมักมีไข้สูง อาเจียน ปวดท้อง และมีจุดเลือดออก ตามผิวหนัง

ป้องกัน ไม่ให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำ และฉีดวัคซีน

4. โรคอีสุกอีใส เด็กมักมีไข้ มีตุ่มใสและตุ่มหนองตามผิวหนัง

ป้องกัน ไม่เข้าใกล้ผู้ป่วย และฉีดวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest