โรคตาที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคตาที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน
  • ระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น มีผลต่อส้นเลือดในจอตา ส่งผลให้เกิดการงอกผิดปกติของเส้นเลือดทำให้มีสารโปรตีนรั่วในชั้นจอตา มีเส้นเลือดออกผิดปกติ และมีเลือดออกในลูกตาได้
  • ระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาในผู้ป่วยเบาหวาน ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงของการขุ่นมัวของเลนส์ตา ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการมองเห็น
  • เมื่อมีเส้นเลือดงอกผิดปกติจากเบาหวานจะส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นต้อหิน มีความดันตาสูงขึ้น และหากไม่รักษาอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นโดยถาวรได้
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจเช็คตาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียการมองเห็นจากภาวะแทรกซ้อนเบาหวานทางตา

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์