โรคตะกอนหินปูนหูขั้นในเคลื่อนหลุด

โรคตะกอนหินปูนหูขั้นในเคลื่อนหลุด

เป็นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยที่สุด ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนพบมากในช่วงอายุ 40 – 70 ปี ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

อาการ

  • เวียนศีรษะบ้านหมุนขณะเปลี่ยนท่าทาง เช่น ขณะล้มตัวนอน ลุกจากที่นอนตะแคงซ้ายหรือขวา แหงนหรือก้มหน้า
  • อาการบ้านหมุนดีขึ้นเมื่ออยู่นิ่ง ๆ แต่อาจรู้สึกมึนงง โคลงเคลงเป็นระยะเวลานาน อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตก ใจสั่นร่วมด้วยได้

การรักษา

  • บางรายอาจรับประทานยาแก้เวียนศีรษะ หรือยาแก้อาเจีย
  • การทำกายภาพเพื่อเคลื่อนหินปูนที่อยู่ผิดตำแหน่งให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติภายในหูชั้นในซึ่งเป็นการรักษาหลัก
  • บางรายอาจพิจารณาใส่เฝือกอ่อนที่คอเพื่อจำกัดการขยับตัว
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการขยับศีรษะไปมา
  • นอนตะแคงในด้านที่ไม่ค่อยมีอาการเวียนศีรษะ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์