โรคจอตาผิดปกติในทารกแรกเกิด

โรคจอตาผิดปกติในทารกแรกเกิด
 • เป็นโรคที่มีพยาธิสภาพในจอตา ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของหลอดเลือดในจอตาไม่สมบูรณ์ทำให้จอตาขาดเลือดและมีโอกาสสูญเสียการมองเห็น
 • โดยปกติหลอดเลือดที่มาเลี้ยงจอตาจะมีการพัฒนาที่สมบูรณ์ตอนทารกอายุครรภ์ครบ 39-40 สัปดาห์ ดังนั้นทารกที่คลอดก่อนกำหนดจึงมีโอกาสเกิดภาวะจอตาขาดเลือดได้

ปัจจัยเสี่ยงในมารดา

 • การคลอดก่อนกำหนด (โดยเฉพาะอายุครรภ์น้อยกว่า 30 สัปดาห์)
 • ภาวะน้ำหนักแรกคลอดต่ำ (โดยเฉพาะน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 1,500 กรัม)

ปัจจัยเสี่ยงในทารก

 • มีความผิดปกติของระบบหายใจ
 • น้ำหนักตัวขึ้นช้า
 • เคยมีประวัติการถ่ายเลือด
 • ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

การรักษา

 1. เลเซอร์จอตาส่วนที่มีการขาดเลือด เพื่อระงับการลุกลามของโรค
 2. การฉีดยาระงับการสร้างหลอดเลือดเข้าในช่องวุ้นตา
 3. การผ่าตัด

การป้องกัน

 • ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยดูแลทั้งในระยะก่อนคลอดระยะคลอด และระยะหลังคลอด
 • หลีกเลี่ยงการคลอดที่ทารกอายุครรภ์น้อย ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
ที่มา : อ. นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์