โรคงวงช้าง คืออะไร?

โรคงวงช้าง คืออะไร?

โรคงวงช้าง (Frontoethmoidal Encephalomeningocele) เป็นความพิการแต่กำเนิด โดยมีก้อนเนื้อตรงบริเวณดั้งจมูก ระหว่างตาทั้งสองข้าง พบได้ทั้งขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียว จนถึงขนาดใหญ่เท่าศีรษะ ดูคล้ายงวงของช้าง
🗣สาเหตุ
– ความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคงวงช้าง มีขึ้นตั้งแต่ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
– เกิดจากรูรั่วที่ฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า ทำให้เนื้อสมองและเยื่อหุ้มสมองยื่นออกไปกลายเป็นก้อนบริเวณจมูก 
– นอกจากความผิดปกติที่มีก้อนบนใบหน้าแล้ว ผนังกระบอกตาด้านในจะถูกเบียดให้ห่างจากกันมากกว่าปกติ จมูกยาวกว่าปกติ และมักมีความผิดปกติในสมองร่วมสูงถึง 68%
🗣การตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา
การวินิจฉัยโรคนี้ยืนยันได้ด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และควรได้รับการผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามความรุนแรงของโรค เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจตามมา เช่น ปัญหาการทำงานของสมอง การมีแผลที่ก้อนและมีน้ำหล่อสมองไขสันหลังรั่ว ปัญหาสายตาเสื่อมเพราะถูกบดบังโดยก้อน รวมถึงปัญหาความสวยงาม และการเข้าสังคม เป็นต้น


ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563                                         
ที่มา : รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์