โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม ภัยร้ายใกล้ตัวของผู้สูงวัย

วิธีดูแลตัวเอง เพื่อชะลอข้อเข่าเสื่อมอย่างปลอดภัย

1. บริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอยู่เสมอ

2. หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดหลาย ๆ ชั้น บ่อย ๆ

3. ควบคุมน้ำหนักตัว

4. ทานยาแก้อักเสบของข้อเมื่อจำเป็น

5. หลีกเลี่ยงการนั่งยอง ๆ นั่งขัดสมาธิ และนั่งคุกเข่า เป็นเวลานาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ที่มา : ศ. นพ.อารี ตนาวลี

Pin It on Pinterest