โรคกินไม่หยุด

โรคกินไม่หยุด

โรคกินไม่หยุด (Binge Eating Disorder (BED) คือ อาการรับประทานอาหารปริมาณมากผิดปกติ โดยที่ไม่มีความรู้สึกหิวและไม่สามารถควบคุมตนเองได้นับเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่สัมพันธ์กับความเครียด ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

อาการ

  1. รับประทานอาหารปริมาณมากในเวลาไม่นาน
  2. รับประทานอาหารแม้ว่าจะอิ่มแล้ว หรือไม่หิว
  3. รับประทานอาหารเร็วมากในบางช่วง
  4. รับประทานอาหารคนเดียวหรือเก็บเป็นความลับ
  5. จากการรับประทานอาหารปริมาณมากรู้สึกละอายใจหรือรู้สึกผิดหวัง
  6. พยายามควบคุมอาหารโดยที่น้ำหนักไม่ลด
  7. รู้สึกเครียดจนอาจทำให้รับประทานอาหารมากขึ้น

คำแนะนำจากแพทย์


ควรรีบปรึกษาจิตแพทย์โดยทันที เพื่อประเมินความรุนแรงของโรค และรับการรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล